Struktura Systemu Legalis Administracja

Ustrój i organizacja

Moduł dedykowany władzom jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialnym za prawidłową organizację urzędu i przestrzeganie regulacji związanych z ustrojem samorządu. Ułatwia nadzorowanie wykonywania zadań własnych gmin i powiatów, realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanie obowiązków rad gmin, zadań wójta, burmistrza, prezydenta, tworzenie prawa miejscowego.

Zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z zakresu organizacji i ustroju administracji rządowej i samorządowej. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • organizacji pracy rady gminy, powiatu, województwa,
 • nagrywania i udostępniania sesji rady gminy,
 • akt stanu cywilnego,
 • techniki legislacyjnej w zakresie prawa miejscowego,
 • upoważnień nadawanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta,
 • zakresu sprawowania nadzoru przez JST nad działalnością organów podległych.

Moduł zawiera Strefę Kontroli Zarządczej, zbudowaną m.in. z:

 • czasopisma Kontrola Zarządcza,
 • publikacji książkowych,
 • praktycznych wyjaśnień,
 • wzorów dokumentów,
 • prawa dotyczącego kontroli zarządczej.

2. Wzory dokumentów

Baza formularzy, uchwał, regulaminów i sprawozdań z zakresu ustrojowych i organizacyjnych w administracji rządowej i samorządowej:

 • wzory uchwał JST,
 • procedury administracyjne,
 • przykładowe statuty JST,
 • regulamin organizacyjny,
 • regulamin zarządzania ryzykiem,
 • sprawozdanie z wykonania planu działania,
 • raport o stanie JST.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń sądów, RIO, SKO,
 • Prawo miejscowe,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu ustroju i organizacji

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia kadrowe i płacowe. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań to np.:

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (R. Gawłowski, K. Makowski),
 • Zapewnianie i finansowanie dostępności (A. Sobolewska, B. Wilk),
 • Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument uspołeczniania samorządowe procesu prawotwórczego (j. Podgórska – Rykała),
 • Raport o stanie JST (B. Wilk),
 • Panele obywatelskie jako metoda deliberacji decyzyjnej (J. Podgórska – Rykała),
 • Referendum merytoryczne (W sprawach innych niż odwołanie organu) z inicjatywy mieszkańców (T. Zakrzewski).

5. Komentarze z zakresu ustroju i organizacji

Komentarze do ustaw samorządowych i kluczowych ustaw oraz rozporządzeń związanych z organizacją sektora publicznego. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy urzędnika to np.:

 • Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz (P. Drembkowski),
 • Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz (red. S. Gajewski, A. Jakubowski),
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz (red. S. Gajewski, A. Jakubowski),
 • Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz (M. Kępa, G. Krawiec, A. Nodżak, J. Podgórska-Rykała),
 • Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz (P. Drembkowski, M. Ślusarczyk),
 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komentarz (red. K. Szmid, P. Sawicki).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Organizacja urzędu i informacja publiczna.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.