Struktura Systemu Legalis Administracja

Pomoc społeczna

Moduł jest dedykowany jednostkom pomocy społecznej oraz wydziałom ds. pomocy społecznej w gminie lub powiecie. Pomaga osobom odpowiedzialnym m.in. za udzielanie świadczeń (np. z pomocy społecznej, rodzinnych, opiekuńczych, dla kobiet w ciąży, rodzin, uczniów, dodatków mieszkaniowych i podobnych), pomoc instytucjonalną (np. wsparcie rodziny i piecza zastępcza, sprawy nieletnich, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Karta Dużej Rodziny). Ułatwia pracę osobom rozliczającym finansowo takie placówki (np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy). Wskazuje, jak współpracować z organizacjami pozarządowymi.

Moduł zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z pomocy społecznej. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne,
 • wsparcie mieszkaniowe,
 • organizacja pracy jednostek pomocy społecznej,
 • sprawy związane z zatrudnianiem pracowników socjalnych,
 • przygotowanie i realizacja programów społecznych.

2. Wzory dokumentów

Baza decyzji, upoważnień, wniosków, regulaminów, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu pomocy społecznej. Obejmują zakres:

 • postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
 • organizacji i zarządzania jednostką pomocy społecznej,
 • uchwał w sprawach związanych z pomocą społeczną.

 3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych:

 • komplet przepisów, orzeczeń sądów cywilnych, karnych i administracyjnych,
 • rozstrzygnięcia SKO,
 • codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu pomocy społecznej

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z pomocą społeczną. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki z tego zakresu to np.:

 • Dodatek osłonowy. Weryfikacja wniosku. Przyznanie dodatku. Decyzja odmowna (P. Piskozub),
 • Pracownicy socjalni – nowe wymagania kwalifikacyjne, zatrudnienie, uprawnienia (M. Rotkiewicz),
 • Fundusz alimentacyjny (A. Durda, P. Mrozek, E. Pawka⁠-Nowak),
 • Świadczenia rodzinne (P. Mrozek, E. Pawka-Nowak),
 • Vademecum dyrektora ośrodka pomocy społecznej (R. Frąckowiak, A. Krupińska, K. Kuryłowicz, P. Piskozub, M. Sarna, M. Szochner-Siemińska, K. Szychowska).

5. Komentarze z zakresu pomocy społecznej

 • Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz (R. Frąckowiak, R. Górna, R. Kopania, T. Krajewski, A. Lisowski, M. Sarna, M. Szochner-Siemińska),
 • Świadczenia rodzinne. Komentarz (W. Maciejko, A. Brzeźna, M. Gajda-Durlik, A. Korcz-Maciejko),
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Komentarz (G. Wrona),
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz (G. Krawiec),
 • Dodatki mieszkaniowe. Komentarz (G. Manjura-Niśkiewicz),
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz (G. Krawiec).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Pomoc społeczna, zdrowie i kultura.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.