Struktura Systemu Legalis Administracja

Kadry i płace

Moduł stworzony z myślą o osobach odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe w urzędzie/jednostce budżetowej. Uwzględnia specyfikę zatrudniania pracowników sektora publicznego  w samorządach, urzędach państwowych, służbie cywilnej oświacie i, służbie zdrowia.
Zawiera treści i narzędzia ułatwiające bieżącą pracę w dziale kadr z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenia akt osobowych pracowników, rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń, udzielania urlopów, kierowania na badania lekarskie, czy też zapewnienia szkoleń bhp oraz innych uprawnień pracowniczych.

Zawiera następujące typy treści:

1. Aktualności

Zwięzłe informacje pozwalające na sprawne śledzenie zmian w prawie pracy.  Zawierają opis nowych przepisów, datę obowiązywania i konsekwencje dla pracodawcy.

2. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki kadr. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • nawiązania, modyfikacji i rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • planowania i rozliczania czasu pracy,
 • rozliczania wynagrodzeń,
 • opracowywania regulaminów i innych dokumentów wewnątrzzakładowych,
 • obowiązków pracowniczych i zakresu odpowiedzialności.

3. Wzory dokumentów

Baza formularzy, umów, kwestionariuszy, wniosków pracowniczych, regulaminów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych. Wzory dla kadrowych to m.in.:

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawne,
 • dokumentacja planowania i rozliczania czasu pracy,
 • dokumentacja zfśs,
 • wzory związane z warunkami zatrudnienia i uprawnieniami pracowniczymi
 • dokumentacja badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • formularze rozliczania podróży służbowych,
 • świadectwo pracy i inne dokumenty związane z zakończeniem stosunku pracy.

4. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych, w szczególności:

 • komplet przepisów, orzeczeń, stanowisk MF, izb skarbowych,
 • codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń z prawa pracy,
 • powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami Ekspertów,
 • możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

5. Kalkulatory i wskaźniki

Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników na bieżąco aktualizowanych. Kalkulatory w wersji online pozwalają m.in. na szybkie:

 • obliczenie należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w nocy, za przepracowaną część miesiąca, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
 • sporządzenie listy płac, wyliczenie wysokości dodatków do wynagrodzenia,
 • rozliczenie podróży służbowych.

6. Poradniki dla kadrowych

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia kadrowe i płacowe. Zawierają liczne przykłady zaczerpnięte  z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w dziale kadrowym to np.:

 • Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania (M. Pigulski),
 • Fundusz świadczeń socjalnych (M. Nałęcz),
 • Korekty w polskim ładzie (A. Kolek, O. Sobolewski),
 • Pracownicze plany kapitałowe – wdrożenie w praktyce (M. Wojewódka),
 • Rozliczanie czasu pracy w praktyce (Ł. Prasołek),
 • Świadectwo pracy (M. Nałęcz),
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (D. Dorre-Kolasa).

7. Komentarze dla kadrowych

Komentarze do Kodeksu pracy i innych kluczowych ustaw oraz rozporządzeń związanych z zatrudnieniem. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy specjalisty kadrowego to np.:

 • Kodeks pracy. Komentarz (red. W. Muszalski),
 • Kodeks pracy. Regulacje COVID-19 w prawie pracy (red. A. Sobczyk),
 • Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz (M. Rotkiewicz),
 • Ustawa o pracownikach urzędów państwowych. Komentarz (M. Culepa),
 • Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (M. Rotkiewicz),
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz (M. Wojewódka),
 • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz (P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska),
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz (A. Radzisław).

8. Poradnia ekspercka

W ramach modułu kadrowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu kadr i płac z gwarancją odpowiedzi telefonicznej lub pisemnej.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.