Struktura Systemu Legalis Administracja

Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze

Moduł przeznaczony dla osób przygotowujących lub zawierających umowy cywilnoprawne z podwykonawcami, zajmujących się inwestycjami w JST, np. prowadzących sprawy związane z nabywaniem i sprzedażą mienia JST. Przeznaczony także dla spółek z udziałem JST, zajmujących się leasingiem, wnoszeniem aportów, zakładaniem i likwidacją zakładów budżetowych.

Moduł zawiera następujące typy treści:

1.  Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów,
 • Terminy w prawie cywilnym,
 • Działalność gospodarcza JST.

2. Wzory dokumentów

Baza umów, upoważnień, wniosków, regulaminów, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Obejmują zakres:

 • Czynności prawnych,
 • Przykładowych umów,
 • Przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,
 • Działalności gospodarczej,
 • Zobowiązań,
 • Zażaleń,
 • Papierów wartościowych,
 • Mienia spółki.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń sądów cywilnych, karnych i administracyjnych,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z prawem cywilnym, handlowym i gospodarczym. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki za zakresu to np.:

 • Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów (R. Strugała),
 • Oświadczenie woli w komunikacji elektronicznej (K. Gajek),
 • Odpowiedzialność wykonawcy za szkody powstałe na terenie budowy w świetle art. 652 KC (M. Żółtko),
 • Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni (A. Zbiegień – Turzańska).

5. Komentarze z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego

Komentarze do ustaw z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego, prawa spółek, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego:

 • Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (A. Zieliński, K. Flaga – Gieruszyńska),
 • Kodeks cywilny. Komentarz (red. E. Gniewek, P. Machnikowski),
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz (red. Z. Jara),
 • Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz (P. Zimmerman).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Organizacja urzędu i informacja publiczna.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.