Struktura Systemu Legalis Administracja

Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnych bądź dbanie o bezpieczeństwo publiczne w urzędach i jednostkach. Przeznaczony także dla sekretarzy, IOD, lub innych pracowników zajmujących się procedurami ochrony danych osobowych w urzędzie/jednostce.

Zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, dostępu do informacji publicznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • udostępniania informacji publicznej na wniosek,
 • odmowy dostępu do informacji publicznej,
 • anonimizacji danych,
 • przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
 • ochrony danych osobowych wrażliwych,
 • monitoringu wizyjnego,
 • uprawnień inspektora ochrony danych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Wzory dokumentów

Baza formularzy, uchwał, regulaminów i sprawozdań z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz bezpieczeństwa publicznego:

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • Zarządzenie w sprawie udostępnienia informacji publicznej w BIP,
 • Arkusz dla polityki bezpieczeństwa informacji
 • Plan audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 • Lista kontrolna zgłaszanie naruszeń,
 • Lista kontrolna powierzanie danych.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń sądów administracyjnych, cywilnych i karnych,
 • Orzeczenia Prezesa UODO,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa publicznego

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z ochroną danych osobowych jak i dostępu do informacji publicznej oraz zbiegu tych ustaw.

 • Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie. Przewodnik po zmianach 2022 r. (P. Sitniewski),
 • Nadużywanie prawa do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (D. Sześciło, B. Wilk),
 • Odmowa dostępu do informacji publicznej (K. Pawlik),
 • Sygnaliści w jednostkach sektora publicznego (J. Nazdrowicz),
 • Prawne i praktyczne aspekty udostępniania informacji w Biuletynie Informacji publicznej (B. Wilk),
 • Vademecum Inspektora Ochrony Danych (red. M. Kołodziej).

5. Komentarze z informacji publicznej i bezpieczeństwa publicznego

Komentarze do RODO, ustaw związanych z ochroną danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, cyberbezpieczeństwa i zakresu służb mundurowych.

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Red. M. Sakowska-Baryła),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (re. P. Litwiński),
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz (M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz),
 • Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz (red. G. Sibiga, D. Sybilski),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz (G. Kubalski, M. Małowiecka),
 • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz (red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, F. Radoniewicz),
 • Ustawa o policji. Komentarz (A. Choromańska, P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, M. Nowak, M. Romanowski, A. Sadło-Nowak, W. Zubrzycki).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Organizacja urzędu i informacja publiczna.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.