Struktura Systemu Legalis Administracja

Kultura i sport

Moduł dedykowany instytucjom kultury i sportu oraz osobom rozliczającym finansowo takie placówki (np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy) w gminie, powiecie, szkole, a także fundacji i stowarzyszeniu. Wspiera dyrektorów np. ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, teatrów i ośrodków sportu oraz ich pracowników w sprawach m.in. związanych z organizacją i zarządzaniem, działalnością instytucji kultury i sportu, udostępnianiem informacji publicznych.

Moduł zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z zakresu instytucji kultury i sportu. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • działalność kulturalna i sportowa,
 • zatrudnianie i uprawnienia pracowników instytucji kultury i sportu,
 • finansowanie działalności kulturalnej i sportowej,
 • zlecanie zadań dotyczących działalności kulturalnej i sportowej,
 • organizacje pozarządowe.

2. Wzory dokumentów

Baza decyzji, upoważnień, wniosków, regulaminów, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących działalności kulturalnej i sportowej. Wzory to m.in:

 • Rejestr instytucji kultury,
 • Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury,
 • Regulamin wynagradzania w instytucjach kultury,
 • Uchwała rady gminy o nadaniu statutu ośrodkowi kultury,
 • Statut domu kultury,
 • Wzór przykładowego regulaminu organizacyjnego ośrodka kultury.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • komplet przepisów, orzeczeń sądów cywilnych, karnych i administracyjnych,
 • codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu kultury i sportu

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z instytucjami kultury i sportu. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki za zakresu to np.:

 • Księgowania w instytucjach kultury (E. Dworak, E. Ostapowicz, M. Sobolewska),
 • Vademecum dyrektora instytucji kultury (I. Fischer, T. Krywan, M. Kunikowski),
 • Czas pracy w instytucjach kultury (M. Rotkiewicz),
 • E-sport. Aspekty prawne (Ł. Klimczyk, M. Leciak),
 • Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku w instytucjach kultury (red. T. Krawczyk),
 • Marketing dziedzictwa kulturowego. Obiekt zabytkowy na rynku (A. Szromnik).

5. Komentarze z zakresu kultura i sport

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (G. Krawiec),
 • Prawo o stowarzyszeniach (E. Hadrowicz),
 • Ustawa o fundacjach (G. Gura),
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (K. Zalasińska),
 • Ustawa o muzeach (A. Barbasiewicz).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Pomoc społeczna, zdrowie i kultura.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.