Struktura Systemu Legalis Administracja

Gospodarka nieruchomościami

Moduł dedykowany urzędnikom z wydziałów odpowiedzialnych za wykonywanie praw jednostek samorządowych na nieruchomościach (nabycie, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości), ograniczanie do nich praw (np. upadłość, scalanie i wymiana gruntów). Ponadto zajmujących się bieżącym zarządzaniem nieruchomościami oraz geodezją i kartografią, geologią.

Zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • Prawa mieszkaniowego,
 • Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • Podziałów nieruchomości, nabycia i sprzedaży
 • Prawa geodezyjnego,
 • Wykazów gminnych zasobów nieruchomości,

Moduł zawiera także czasopismo „Nieruchomości”.

2. Wzory dokumentów

Baza formularzy, uchwał, regulaminów i sprawozdań z zakresu ustrojowych i organizacyjnych w administracji rządowej i samorządowej:

 • Ustalenie opłaty adiacenckiej,
 • Uchwała Rady Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
 • Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń sądów, RIO, SKO,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

3. Poradniki z gospodarki nieruchomościami

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w sektorze publicznym. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w dziale kadrowym to np.:

 • Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne (M. Wolanin),
 • Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami (M. Wolanin),
 • Uchwały rady gminy w zakresie zarządzania nieruchomościami. Wzory z praktycznym komentarzem. (Z. Tokarzewska – Żarna),
 • Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (B. Kasperek),

4. Komentarze z zakresu gospodarki nieruchomościami

Komentarze do ustaw z zakresu gospodarowania nieruchomościami w praktyce sektora publicznego. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy to np.:

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz ((J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin),
 • Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości (M. T. Kłoda, A. Sikorska-Lewandowska),
 • Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz (K. Osajda, P. Popardowski),
 • Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa. Komentarz (K. Leśkiewicz),
 • Ustawa o ochronie lokatorów, zasobie mieszkaniowym gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz (A. Doliwa),
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz (I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, K. Hryćków – Mycka, P. Kuglarz).

5. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni gospodarka nieruchomościami.

 

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.