Struktura Systemu Legalis Administracja

Oświata

Moduł dedykowany jednostkom oświatowym lub centrom usług wspólnych, realizującym zadania dla oświaty. Wspiera osoby prowadzące rachunkowość placówki oświatowej, pozyskujące lub rozliczające dotacje i subwencje. Jest także wsparciem dyrektora i organu prowadzącego, w zakresie realizowania obowiązku przedszkolnego i szkolnego. Pomaga w sprawach kadrowych i płacowych (np. zatrudnianie nauczycieli, urlopy, wynagrodzenia, czas pracy). Zawiera informacje z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Moduł zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z oświaty. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • Finansowania zadań oświatowych,
 • Organu prowadzącego,
 • Organizacji pracy dyrektora szkoły,
 • Bezpieczeństwa uczniów,
 • Pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

2. Wzory dokumentów

Baza decyzji, upoważnień, wniosków, regulaminów, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu oświaty. Wzory to m.in:

 • Regulamin wynagradzania nauczycieli,
 • Decyzja w sprawie wykreślenia szkoły niepublicznej z ewidencji,
 • Wzór uchwały rady gminy w sprawie zamiaru likwidacji szkoły,
 • Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w publicznej jednostce oświaty,
 • Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 • Regulamin działalności rady pedagogicznej,
 • Skarga na czynność ustalenia wysokości dotacji oświatowej.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń sądów cywilnych, karnych i administracyjnych,
 • Rozstrzygnięcia SKO,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu pomocy społecznej

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z oświatą. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki z zakresu to np.:

 • System informacji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej dla samorządu (D. Pietrzykowska, G. Pochopień),
 • Dotacje oświatowe (P. Ciszewski, W. Lachiewicz, A. Pawlikowska, D. Pietrzykowska, G. Pochopień, L. Zientecka),
 • Procedura powoływania i odwoływania dyrektora publicznej jednostki systemu oświaty (A. Piszko),
 • Zatwierdzanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli przez jednostki samorządu terytorialnego (A. Piszko),
 • Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne (P. Ciszewski, A. Pawlikowska).

5. Komentarze z zakresu oświaty

 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Komentarz (K. Liszka-Michałka),
 • Prawo oświatowe. Komentarz (A. Balicki, M. Pyter),
 • Karta Nauczyciela. Komentarz (K. Lisowski, K. Stradomski),
 • Ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech. Komentarz (T. Szeląg),
 • Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Komentarz (K. Woźniczko).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Oświata.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.