Struktura Systemu Legalis Administracja

Ochrona zdrowia

Moduł przeznaczony dla jednostek służby zdrowia i wydziałów ds. współpracy z tymi jednostkami w gminie lub powiecie. Omawia prawo i zarządzanie w podmiotach leczniczych, m.in. udzielanie świadczeń, planowanie czasu pracy (dyżury medyczne, opt-out), finansowanie działalności podmiotów leczniczych; medycyna pracy.

Moduł zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony zdrowia. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • świadczenia zdrowotne,
 • zadania i finansowanie podmiotów leczniczych,
 • dokumentacja medyczna i ochrona danych,
 • prawa pacjenta,
 • personel medyczny,
 • zdrowie psychiczne.

2. Wzory dokumentów

Baza decyzji, upoważnień, wniosków, regulaminów, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu ochrony zdrowia. Wzory to m.in:

 • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla innej gminy na realizację zadania – zakup ambulansu dla SP ZOZ,
 • Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej gminie z przeznaczeniem na szczepienia ochronne przeciwko grypie,
 • Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SP ZOZ na zakup respiratora.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • komplet przepisów, orzeczeń sądów cywilnych, karnych i administracyjnych,
 • codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu ochrony zdrowia

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z systemem ochrony zdrowia. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki za zakresu to np.:

 • Pomoc medyczna i zatrudnianie w zawodach medycznych obywateli Ukrainy (P. Jachimowicz-Jankowska, P. Szudejko, Ł. Dubiński),
 • Cywilnoprawne uwarunkowania udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny w prawie polskim (K. Maria Zoń),
 • Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny (J. Węglińska),
 • Ochrona danych osobowych medycznych (K. Andres, E. Bielak-Jomaa, M. Jagielski, P. Kawczyński, M. Krasińska, P. Litwiński, A. Sieradzka, K. Wojsyk).

5. Komentarze z zakresu ochrony zdrowia

 • System prawa medycznego (red. M. Safjan, L. Bosek),
 • Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz (E. Wasilewska),
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz (L. Bosek),
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz (L. Bosek),
 • Prawo farmaceutyczne (L. Ogiegło).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Pomoc społeczna, zdrowie i kultura.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.