Struktura Systemu Legalis Administracja

Budownictwo, architektura i urbanistyka

Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki przestrzennej, zagospodarowanie i zabudowę zgodnie z ładem przestrzennym, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi oraz wymaganiami ochrony środowiska. Ułatwia nadzorowanie procedur budowlanych.

Zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania dotyczące budownictwa, architektury i urbanistyki. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • proces inwestycyjno-budowlany,
 • warunki zabudowy,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • pozwolenia na budowę,
 • umowy o roboty budowlane,
 • prawa autorskie w inwestycjach budowlanych.

2. Wzory dokumentów

Baza umów, upoważnień, wniosków, regulaminów, decyzji, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki. Wzory dla specjalistów to m.in.:

 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • umowy o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego,
 • dokumenty towarzyszące odbiorowi budowlanemu,
 • umowy dotyczące zamówienia podwykonawcy robót budowlanych i jego sytuacja prawna,
 • umowy o roboty budowlane.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń sądów, RIO, SKO,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Poradniki z zakresu prawa budowlanego

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z wydawaniem decyzji budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy czy tworzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki z zakresu to np.:

 • Umowa o roboty budowlane (D. Okolski),
 • Termomodernizacja – dokumentacja, dofinansowanie, realizacja (J. Jędrzejewski, D. Kafar, J. Kleina-Galińska, A. Kujaszewska),
 • Centralna ewidencja emisyjności budynków – jak i gdzie złożyć deklarację? (D. Kafar),
 • Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul umownych. Wzory pism (J. Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół),
 • Prawo budowlane 2021 – nowe zasady realizacji inwestycji (D. Kafar, J. Kornecki, K. Sielicki, M. Stachal, K. Szocik).

5. Komentarze z zakresu gospodarki nieruchomościami

Komentarze do ustaw z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, decyzji budowlanych.

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz (red. Z. Niewiadomski, K. Jaroszyński, K. Kucharski, A. Szmytt, Ł. Złakowski),
 • Prawo budowlane. Komentarz (red. Zygmunt Niewiadomski, Tomasz Asman, Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Alicja Plucińska-Filipowicz, Jerzy Siegień),
 • Ustawa o efektywności energetycznej. Komentarz (M. Porzeżyńska, J. Sakławski),
 • Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz (H. Schwarz),
 • Prawo energetyczne. Komentarz (red. M. Czarnecka, T. Ogłódek),
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz (red. M. Czarnecka, T. Ogłódek).

6. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Budownictwo.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.