Struktura Systemu Legalis Administracja

Postępowanie administracyjne i egzekucyjne

Moduł dedykowany wszystkim urzędnikom odpowiedzialnym za wydawanie decyzji, udział w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym, sądowoadministracyjnym. Ułatwia przygotowanie treści decyzji zgodnie z KPA, zawiera obszerną bazę wzorów decyzji urzędowych i pism procesowych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i sądowoadministracyjnym.

Zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • postępowania administracyjnego,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • wzruszalność decyzji administracyjnych,
 • właściwości organu administracji,
 • petycji, skarg i wniosków.

2. Wzory dokumentów

Moduł zawiera narzędzia ułatwiające wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań administracyjnych w śród nich m.in.:

 • wzory decyzji,
 • procedury administracyjne,
 • pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym.

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów i orzeczeń,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Orzecznictwo sądów administracyjnych,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Kalkulatory i wskaźniki

Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników, na bieżąco aktualizowanych. Kalkulatory w wersji online pozwalają na szybkie obliczenie danych, m.in.:

 • Kalkulator odsetek ustawowych,
 • Kalkulator odsetek umownych.

5. Poradniki z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Przykładowe poradniki:

 • Egzekucja administracyjna należności pieniężnych po zmianach (A. Bielski),
 • Procedury administracyjne dotyczące spraw ustrojowych (A. Nodżak),.
 • Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego (P. Janiak),
 • Nadzwyczajne środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym (K. Pawlik)

6. Komentarze z zakresu KPA

Komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego i innych kluczowych ustaw oraz rozporządzeń związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy. Przykładowe komentarze:

 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz (red. R. Hauser, Wierzbowski),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Adamiak, Borkowski),
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz (red. R. Hauser, Wierzbowski),
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz (red. R. Hauser, Wierzbowski),
 • Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz (Frączkiewicz, Terlikowska).

7. Poradnia ekspercka

Pytania można zadawać w ramach poradni Organizacja urzędu i informacja publiczna.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.