Struktura Systemu Legalis Administracja

Finanse publiczne, księgowość i podatki

Moduł ułatwia codzienną pracę: skarbnikom, głównym księgowym, pracownikom działów księgowości, sekretarzom, kierownikom jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych (w tym m.in. jednostek oświatowych, domów pomocy społecznej, placówek służby zdrowia, samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, starostw powiatowych, spółek komunalnych). Przeznaczony także dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą.

Zawiera następujące typy treści:

1. Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki skarbników i księgowych sfery budżetowej. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 • przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
 • opodatkowania przedsiębiorców,
 • opodatkowania farm fotowoltaicznych,
 • postępowania podatkowego (w tym ulg w spłacie zobowiązań, przedawnienia, naliczania odsetek i wzruszania decyzji ostatecznych),
 • klasyfikacji budżetowej,
 • ewidencji księgowej,
 • sprawozdawczości budżetowej,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • podatku VAT w JSFP.

2. Wzory dokumentów

Baza formularzy, instrukcji, deklaracji, umów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów w firmie. Opracowania dotyczą m.in.

 • uchwał i zarządzeń JST w zakresie podatków, budżetu i finansów,
 • dokumentów i dowodów księgowych,
 • instrukcji i regulaminów i umów,
 • sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • dokumentacji podatkowej (w tym wzorów decyzji).

3. Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń sądów administracyjnych, cywilnych i karnych,
 • Orzecznictwo Regionalnych Izb Obrachunkowych,
 • Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 •  Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

4. Kalkulatory i wskaźniki

Kalkulatory w wersji online pozwalają na szybkie obliczenie danych, m.in.:

 • wysokości odsetek ustawowych, zaległości podatkowych, odsetek umownych,
 • należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w nocy, za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy,
 • rozliczenia samochodów służbowych, diet.

5. Poradniki dla księgowych

W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia księgowe i podatkowe. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe.

Przykładowe poradniki:

 • Klasyfikacja budżetowa 2022 (W. Lachiewicz),
 • Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2022 (A. Bieniaszewska, M. Cellary, E. D,worak, B. Dziedziak, L. Kuśnierz, M. Nagórek, D. Pudło-Żychlińska, Z. Sieradzka, K. Trzpioła, P. Walczak, M Wojtczak, B. Wołczak, M. Woźniak)
 • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 2021,
 • Zamknięcie roku 2021 w jednostkach finansów publicznych (M. Cellary),
 • Podatek od nieruchomości. Skuteczne wymierzanie zobowiązań podatkowych 2021 (Ł. Rogowski).

6. Komentarze dla księgowych

Komentarze do kluczowych ustaw podatkowych i księgowych, pisane przez biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Przykładowe Komentarze do najważniejszych ustaw wykorzystywanych w pracy księgowego to np.:

 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych (P. Walczak),
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (A. Mikos-Sitek),
 • Ustawa o rachunkowości (A. Helin),
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Komentarz 2022 (K. Liszka-Michałka),
 • Ordynacja podatkowa (H. Dzwonkowski),
 • VAT (T. Michalik),
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (W. Modzelewski),
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (W. Dmoch).

7. Poradnia ekspercka

W ramach modułu finansowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, a także podatków.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.