Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze

Moduł przeznaczony dla osób przygotowujących lub zawierających umowy cywilnoprawne z podwykonawcami, zajmujących się inwestycjami w JST, np. prowadzących sprawy związane z nabywaniem i sprzedażą mienia JST. Przeznaczony także dla spółek z udziałem JST, zajmujących się leasingiem, wnoszeniem aportów, zakładaniem i likwidacją zakładów budżetowych.

Treści dostępne w module Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
  • komplet poradników, m.in.: „Sporządzenie umów elektronicznych” (prof. J. Gołaczyński), „Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania” (J. Grykiel), „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne” (red. R. Strugała), „Nieważność czynności prawnej” (M. Gutowski), „Wniosek o wpis do księgi wieczystej po nowelizacji” (P. Bierniacki, G. Mikołajczuk);
  • komplet komentarzy, m.in. do ustaw: Kodeks cywilny (red. prof. E. Gniewek, prof. P. Machnikowski), Kodeks spółek handlowych (red. prof. J. Strzępka), Kodeks postępowania cywilnego (red. E. Marszałkowska-Krześ), o księgach wieczystych (red. prof. E. Gniewek);
  • opinie z czasopism: „Monitor Prawniczy” oraz „Informacja w administracji publicznej”.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych