Postępowanie administracyjne i egzekucyjne

Moduł dedykowany wszystkim urzędnikom odpowiedzialnym za wydawanie decyzji, udział w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym, sądowo-administracyjnym. Ułatwia przygotowanie treści decyzji zgodnie z KPA, zawiera obszerną bazę wzorów decyzji urzędowych i pism procesowych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i sądowo-administracyjnym.

Treści dostępne w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
  • komplet poradników z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego m.in.: „Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego” (Ł. Sadkowski), „Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym” (P. Daniel), „Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności z zakresu administracji publicznej” (Ł. Wyszomirski), „Sporządzenie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym” (P. Gołaszewski);
  • komplet komentarzy, m.in. do ustaw: „Kodeks postępowania administracyjnego” (B. Adamiak, J. Borkowski), „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” (red. R. Hauser, M. Wierzbowski), „Prawo oustroju sądów powszechnych” (I. Hayduk-Hawrylak, B. Kołecki, A. Wleklińska);
  • orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
  • opinie z  czasopisma „Monitor Prawniczy”.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności