Pomoc społeczna

Moduł jest dedykowany jednostkom pomocy społecznej oraz wydziałom ds. pomocy społecznej w gminie lub powiecie. Pomaga osobom odpowiedzialnym, m.in. za udzielanie świadczeń (np. z zakresu pomocy społecznej, rodzinnych, opiekuńczych, dla kobiet w ciąży, rodzin, uczniów), pomoc instytucjonalną (np. wsparcie rodziny i piecza zastępcza, sprawy nieletnich, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Karta Dużej Rodziny). Ułatwia pracę osobom rozliczającym finansowo takie placówki (np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy). Wskazuje jak współpracować z organizacjami pozarządowymi.

Treści dostępne w module Pomoc społeczna:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i decyzji oraz aktualności z zakresu pomocy społecznej;
  • komplet poradników, m.in.: „Rodzinny wywiad środowiskowy w praktyce” (red. A. Lisowski), „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce” (P. Mrozek), „Świadczenia wychowawcze” (P. Mrozek, E. Pawka-Nowak, M. Rączka), „Fundusz alimentacyjny” (L. Cabaj, A. Durda, P. Mrozek, E. Pawka-Nowak), „Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej” (m.in.: A. Brzezińska, S. Gajewski, B. Jakacka, K. Kędzierska);
  • komplet komentarzy, m.in.: „Pomoc społeczna. Świadczenia pieniężne” (red. R. Kopania), „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” (K. Gromek), „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (B. Królak, M. Rączka);
  • orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności