Oświata

Moduł dedykowany jednostkom oświatowym lub gminnym zespołom ekonomiczno-administracyjnym realizującym zadania dla oświaty. Wspiera osoby prowadzące rachunkowość placówki oświatowej, pozyskujące lub rozliczające dotacje i subwencje. Jest także wsparciem dyrektora i organu prowadzącego, w zakresie realizowania obowiązku przedszkolnego i szkolnego. Pomaga w sprawach kadrowych i płacowych (np. zatrudnianie nauczycieli, urlopy, wynagrodzenia, czas pracy). Zawiera informacje z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Treści dostępne w module Oświata:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa oświatowego;
  • komplet poradników m.in.: „Dotacje oświatowe” (np. P. Ciszewski, W. Lachiewicz, B. Jakacka), „Reforma oświaty. Sieć szkół, rekrutacja, organizacja, ruch kadrowy” (m.in. A. Bialicki, H. Cyrulska, E. Czechowicz), „Kadry w oświacie” (m.in.: A. Kosiarz, A. Król, J. Witkowski);
  • komplet komentarzy, m.in. „Prawo oświatowe” (A. Balicki, M. Pyter), „Karta Nauczyciela. Stosunek pracy” (J. Witkowski), do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (T. Srogosz);
  • orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Przetestuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych