Ochrona zdrowia

Moduł przeznaczony dla jednostek służby zdrowia i wydziałów ds. współpracy z tymi jednostkami w gminie lub powiecie. Omawia prawo i zarządzanie w podmiotach leczniczych, m.in. udzielanie świadczeń, planowanie czasu pracy (dyżury medyczne, opt-out), finansowanie działalności podmiotów leczniczych; medycyna pracy.  

Treści dostępne w module Ochrona zdrowia:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności dla podmiotów leczniczych;
  • komplet poradników, m.in.: „Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej” (K. Świtała), „Zawód psychologa w ochronie zdrowia. Reglamentacja prawnoadministracyjna” (L. J. Żukowski), „Ochrona danych osobowych medycznych” (m.in. K. Andres, M. Jagielski, M. Krasińska, P. Litwiński);
  • komplet komentarzy, m.in. do ustawy: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (red. prof. I. Ogiegło), o działalności leczniczej (J. Nowak-Kubiak), „Prawo farmaceutyczne” (red. I. Ogiegło), „Instytucje prawa medycznego. Tom 1” (red. M. Safjan, L. Bosek);
  • orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności