Kadry i płace

Moduł dedykowany jest osobom odpowiedzialnym za sprawy kadrowe i płacowe
w urzędzie/jednostce. Ułatwia rozwiązywanie problemów z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, prowadzenia dokumentacji kadrowej. Uwzględnia specyfikę zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia.

Poradnia ekspercka

W ramach modułu kadrowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań
z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych.

Więcej o poradni >>


Treści dostępne w module Kadry i płace:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia;
  • komplet poradników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT, m.in.: „Lista płac w praktyce” (red. M. Pigulski), „Świadectwo pracy” (M. Nałęcz), „Wiek emerytalny po zmianach” (B. Lenart), „Wzory zapisów w umowach zlecenia” (M. Rotkiewicz), „Ochrona danych osobowych pracowników” (red. D. Dorre-Kolasa);
  • komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o pracownikach samorządowych (pod red. M. Rotkiewicza), Kodeks pracy (red. prof. UJ dr hab. A. Sobczyk), Karta Nauczyciela (K. Lisowski, K. Stradomski) oraz o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (M. Gazda, R. Adamus);
  • kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy;
  • opinie z czasopism „Monitor Prawa Pracy”, „KadryInfo”.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności