Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnych bądź dbanie o bezpieczeństwo publiczne w urzędach i jednostkach. Przeznaczony także dla sekretarzy, ABI lub innych pracowników zajmujących się procedurami ochrony danych osobowych w urzędzie/jednostce, ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi. 

Treści dostępne w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa publicznego;
  • komplet poradników, m.in.: „Akta osobowe. Prowadzenie – dokumenty – ochrona danych” (M. Nałęcz), „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (G. Sibiga, K. Syska) „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego” (red. D. Wociór), „Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji cz. II – przygotowanie do roli Inspektora ochrony danych” (pod red. M. Kołodzieja);
  • komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o dostępie do informacji publicznej (M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz); o udostępnianiu informacji o środowisku (B. Opaliński), o ochronie danych osobowych (P. Barta, P. Litwiński) oraz „Ochrona danych osobowych w UE po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” (M. Krzysztofek);
  • orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
  • opinie z czasopisma „Informacja w administracji publicznej”.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności