Finanse publiczne, księgowość i podatki

Moduł ułatwia codzienną pracę: skarbnikom, głównym księgowym, pracownikom działów księgowości, sekretarzom, kierownikom jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych (w tym m.in. jednostek oświatowych, domów pomocy społecznej, placówek służby zdrowia, samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, starostw powiatowych, spółek komunalnych). Przeznaczony także dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą.

Wsparcie w prowadzeniu spraw z zakresu finansów publicznych, księgowości, klasyfikacji, sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych, podatków dochodowych, lokalnych i VAT oraz zwolnień od nich, a także kontroli zarządczej.

Poradnia ekspercka

W ramach modułu finansowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań m.in. z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, a także podatków.

Więcej o poradni >>


Treści dostępne w module Finanse publiczne, księgowość i podatki:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu finansów publicznych, księgowości i podatków z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych, instytucji kultury oraz pomocy społecznej i samorządowych zakładów budżetowych, spółek komunalnych;
  • komplet poradników, m.in.: „Klasyfikacja budżetowa 2018” (red. W. Lachiewicz), „Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych” (P. Barnik, M. Cellary i inni), „Polityka rachunkowości 2018” (M. Cellary), „Podatki lokalne” (A. Dzięgiel-Matras, H. Kmieciak, R. Zenc), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” (S. Bach i inni), „Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych” (M. Piotrowski);
  • komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (red. prof. W. A. Nowak), o finansach publicznych (red. prof. W. Modzelewski), o podatkach i opłatach lokalnych (red. prof. W. Modzelewski, J. Bielawny, M. Unisk) oraz Ordynacji podatkowej (red. prof. H. Dzwonkowski);
  • uchwały regionalnych izb obrachunkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
  • opinie z czasopism „Monitor Podatkowy”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, „Teczka księgowego jednostki finansów publicznych. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności