Budownictwo, architektura i urbanistyka

Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki przestrzennej, zagospodarowanie i zabudowę zgodnie z ładem przestrzennym, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi oraz wymaganiami ochrony środowiska. Ułatwia nadzorowanie procedur budowlanych.

Poradnia ekspercka

W ramach modułu budownictwo działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań np. z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.

Więcej o poradni >>

Treści dostępne w module Budownictwo, architektura i urbanistyka:

  • praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa budowlanego, architektury i urbanistyki;
  • komplet poradników, m.in.: „Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej” (E. Targońska), „Służebność przesyłu” (M. J. Nowak), „Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu” (M. J. Nowak), „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane” (A. Gawrońska-Baran), „Prawo do zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC” (H. Wysoczański);
  • komplet komentarzy, m.in. do ustawy: Prawo budowlane (red. prof. Z. Niewiadomski), o umowie koncesji na roboty budowlane (red. R. Cieślak), „Prawo budowlane i nieruchomości” (D. Okolski, Ł. Dumin, G. Kuźma), „Prawo budowlane. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego” (M. Tomaszewska);
  • orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
  • opinie z czasopisma „Nieruchomości”.

Wypróbuj System Legalis Administracja

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności