Komentowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: WypadkiU).

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W okresie od 1.4.2024 r. do 31.3.2025 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 WypadkiU, wynosić będą:

  1. 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, obecnie, do końca marca 2024 r., jest to kwota 1269 zł (art. 12 ust. 1 WypadkiU),
  2. 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych obecnie, do końca marca 2024 r., jest to kwota 1269 zł (art. 12 ust. 2 WypadkiU),
  3. 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego obecnie, do końca marca 2024 r., jest to kwota 22 212 zł (art. 12 ust. 3 WypadkiU),
  4. 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się̨ stanu zdrowia rencisty obecnie, do końca marca 2024 r., jest to kwota 22 212 zł (art. 12 ust. 4 WypadkiU),
  5. 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty obecnie, do końca marca 2024 r., jest to kwota 114 231 zł (art. 14 ust. 1 pkt 1 WypadkiU),
  6. 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż̇ małżonek lub dziecko obecnie, do końca marca 2024 r., jest to kwota 57 115 zł (art. 14 ust. 1 pkt 2 WypadkiU),
  7. 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są̨ uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci obecnie, do końca marca 2024 r., jest to odpowiednio kwota 114 231 zł oraz kwota 22 212 zł (art. 14 ust. 2 pkt 1 WypadkiU),
  8. 128 799 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko obecnie, do końca marca 2024 r., jest to odpowiednio kwota 114 231 zł oraz kwota 22 212 zł (art. 14 ust. 2 pkt 2 WypadkiU),
  9. 25 044 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom obecnie, do końca marca 2024 r., jest to kwota 22 212 zł (art. 14 ust. 3 WypadkiU),
  10. 64 399 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego obecnie, do końca marca 2024 r., jest to odpowiednio kwota 57 115 zł oraz kwota 22 212 zł (art. 14 ust. 4 WypadkiU).
System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź