Ponad 22 mld zł w aktywach PPK

W PPK, według danych na koniec stycznia 2024 r., uczestniczy 3,42 mln osób, na łącznie 4 mln aktywnych rachunkach PPK. To oznacza, że część osób uczestniczących w PPK posiada więcej niż jeden rachunek. Wartość aktywów PPK na dzień 31.1.2024 r. wynosiła 22,04 mld zł a 321 tys. pracodawców utworzyło PPK. Częściej uczestnikami PPK są mężczyźni, których jest w programie 1,56 mln, natomiast 1,46 mln uczestników PPK stanowią kobiety. Nie ma danych co do płci wśród 0,39 mln osób uczestniczących w PPK. Średnia wieku uczestników PPK wynosi 39 lat, a największą grupę stanowią osoby w wieku 30–54 lata, to łącznie 2,45 mln osób (71,64% wszystkich). Natomiast osoby w wieku 55+ stanowią 260 tys. osób (7,60% wszystkich).

Grupa stanowiąca 94,22 % oszczędzających w PPK to Polacy (3,22 mln osób), wśród osób innej narodowości dominuje narodowość ukraińska (121,01 tys. osób) na drugim miejscu są osoby z narodowością białoruską (14,21 tys. osób) a na trzecim osoby z narodowością indyjską (4,26 tys. osób). Największa partycypacja w ramach PPK jest w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, a najniższa w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Na rachunki osób uczestniczących w PPK dotychczas przekazano wpłaty powitalne w wysokości 787 mln zł oraz dopłaty roczne w wysokości 1,064 mld zł łącznie.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Wpłata powitalna po 3 miesiącach uczestnictwa w PPK

PPK jest dobrowolne dla osób zatrudnionych, co oznacza, że osoby, które nie chcą nadal uczestniczyć w PPK, mogą złożyć ponownie deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Co ważne, deklaracje muszą zostać złożone w formie papierowej na druku z rozporządzenia, tak jak w przypadku deklaracji składanych na etapie wdrażania PPK a także tych po pierwszym automatycznym zapisie w ramach PPK, który miał miejsce na początku 2023 r. Dopóki osoba zatrudniona w wieku 18–54 nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, należy uznać, że taka osoba chce uczestniczyć w PPK, a obowiązkiem pracodawcy jest potrącenie wpłaty do PPK z wynagrodzenia takiej osoby. To oznacza, że pracodawcy zapisują nowe osoby zatrudnione do PPK automatycznie (18–54 lata) albo na wniosek w przypadku osób w wieku 55–69 lat.

Osoby, które zostały zapisane do PPK a w przeszłości nie były uprawnione do otrzymania wpłaty powitalnej nabywają prawo do jednorazowej wpłaty powitalnej. Wpłata powitalna przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK zostały dokonane – finansowane przez nią – wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące. Co ważne, osoby, które zostały uczestnikami PPK w innym okresie, a dopiero teraz spełniły przesłanki do przyznania wpłaty powitalnej, również powinny ją otrzymać. Wpłaty powitalne są przekazywane na rachunki uczestników PPK bez udziału pracodawcy.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Przekazanie 19,1 mln zł dla 76,6 tys. uczestników PPK w ramach wpłat powitalnych

Uczestnicy, którzy spełnili przesłanki do otrzymania wpłaty powitalnej w IV kwartale 2023 r., otrzymali wpłatę powitalną do 14 lutego. W sumie do 76,6 tys. uczestników PPK trafiło z tego tytułu łącznie 19,1 mln zł. Osoby, które nie spełniły warunków do otrzymania wpłaty powitalnej, a spełnią je w I kwartale 2024 r. mogą otrzymać wpłatę powitalną w wysokości 250 zł w kolejnym terminie wypłaty, który przypada w maju 2024 r. Ewidencjonowaniem środków na rachunkach PPK zajmują się instytucje finansowe zarządzające PPK. To oznacza, że pracodawca nie będzie miał obowiązków w tym zakresie.