Na podstawie art. 1 pkt 10 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1693) zmieniono art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (dalej: PomSpołU). Zgodnie z nowymi zasadami zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
  2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jednocześnie ze znowelizowanego art. 37 ust. 3 PomSpołU wynika, że kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie (do tej pory 30 zł miesięcznie).

Ważne

Zmiana treści art. 37 ust. 2 i 3 PomSpołU obowiązuje od 1.1.2024 r.

Zmiany te oznaczają dla ośrodków pomocy społecznej o centrów usług wspólnych dodatkowe obowiązki. Konieczne będzie bowiem przeliczenie ustalonych już kwot zasiłków stałych (będą one wyższe) i wydania decyzji zmieniających.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź
Ważne

Zmiana wysokości zasiłku stałego następuje z urzędu.