W terminach indeks górny oznacza: 1 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako wcześniejszy, 2 – termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto i został przesunięty jako późniejszy. 

Kwiecień 2023

3 kwietnia

[1]2 Od 1 kwietnia obowiązują nowe stopy składek na ubezpieczenie wypadkowe. Dlatego od wszystkich wypłat dokonanych w kwietniu obliczamy składkę według stopy obowiązującej w nowym roku składkowym (art. 2 pkt 8, art. 27 WypadkU).

5 kwietnia

[2] Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

7 kwietnia

[3]1 Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

11 kwietnia

[4]2 Zgłoszenie INTRASTAT za marzec (§ 4 IntrastatR).

17 kwietnia

[5]2 Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[6]2 Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 kwietnia

[7] Zawiadomienie od ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 32 ust. 1 WypadkU).

[8] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za marzec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[9] Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 kwietnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za marzec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

28 kwietnia

[10]1 Obowiązek poinformowania przez ZUS o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym – dotyczy płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych. W razie nieotrzymania zawiadomienia z ZUS w tym terminie, płatnik powinien zwrócić się do ZUS o podanie tej wysokości (art. 32 ust. 2 WypadkU).

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Maj 2023

5 maja

[1] Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

10 maja

[2] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień (§ 4 IntrastatR).

15 maja

[4] Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 maja deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

22 maja

[6]2 Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za kwiecień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[7]2 Płatnicy składek, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 maja deklarację rozliczeniową oraz opłacają składki za kwiecień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

31 maja

[8] Termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2023 r. – minimum 75%. Drugą ratę należy uiścić do 30.9.2023 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 FundŚwSocU).

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Czerwiec 2023

5 czerwca

[1] Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

9 czerwca

[2]1 Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

12 czerwca

[3]2 Zgłoszenie INTRASTAT za maj (§ 4 IntrastatR).

15 czerwca

[4] Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

20 czerwca

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za maj lub złożenie informacji ­INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[7] Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 czerwca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za maj (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).