W PPK jest już ponad 13 mld zł

W PPK według danych na konie lutego 2023 r. uczestniczy 2,58 mln osób, na łącznie 2,94 mln aktywnych rachunkach PPK. To oznacza, że część osób uczestniczących w PPK posiada więcej niż jeden rachunek PPK. Wartość aktywów PPK na koniec lutego 2023 r. wynosiła 13,12 mld zł. Ponad 302 tys. pracodawców utworzyło PPK. Częściej uczestnikami PPK są mężczyźni, których jest w programie 1,19 mln a 1,08 mln uczestników PPK stanowią kobiety. Nie ma danych co do płci wśród 0,28 mln osób uczestniczących w PPK. Średnia wieku uczestników PPK wynosi 39 lat, a największą grupę stanowią osoby w wieku 30–54 lata, to łącznie 1,82 mln osób. Największa partycypacja w ramach PPK jest w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, a najniższa w województwie warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i lubuskim. Grupa stanowiąca 94,70% oszczędzających w PPK to Polacy (2,44 mln osób), wśród osób innej narodowości dominuje narodowość́ ukraińska (79,59 tys. osób).

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ponowny zapis do PPK pierwszy raz w 2023 r.

Od pierwszego stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać dwa ważne przepisy, tj. art. 23 ust 5 i art. 23 ust 6 ustawy o PPK, które po raz pierwszy są stosowane przez podmioty zatrudniające w Polsce. Są to przepisy cykliczne a ich zastosowanie będzie miało miejsce co cztery lata licząc od 2023 r., czyli następny ponowny automatyczny zapis będzie miał miejsce w 2027 r., później w 2031 r., 2035 r. itd. Od pierwszego stycznia do 28 lutego pracodawcy mieli obowiązek poinformowania osoby zatrudnione (w tym uczestników PPK), które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że od 1.4. 2023 r. będą dokonywane wpłaty za te osoby do PPK. Obejmuje to zarówno osoby zatrudnione, które składały rezygnacje z dokonywania wpłat do PPK jak i uczestników PPK, którzy z PPK rezygnowali korzystając z tej deklaracji. Co ważne, ponowny automatyczny zapis do PPK, obejmuje osoby w wieku 18–54 lata. Osoby w wieku 55–69 lat nie są objęte ponownym zapisem do PPK. Jeżeli osoby w wieku 55–69 lat, chciałyby zostać uczestnikiem PPK, muszę złożyć deklaracje uczestnictwa na dotychczasowych zasadach.

Od marca obowiązują nowe deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Osoby, które nie chcą nadal uczestniczyć w PPK, mogą złożyć ponownie deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Co ważne, deklaracje muszą zostać złożone w formie papierowej na druku z rozporządzenia, tak jak w przypadku deklaracji składanych na etapie wdrażania PPK. Nowe deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, można składać do pracodawcy począwszy od 1.3.2023 r., będą one ważne do 28.2.2027 r. Dopóki osoba zatrudniona w wieku 18–54 nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, należy uznać, że taka osoba, chce uczestniczyć w PPK, a obowiązkiem pracodawcy jest potrącenie wpłaty do PPK z wynagrodzenia takiej osoby.

Pracodawcy w marcu dokonują naliczenia i potrącenia wpłaty do PPK. Nie będzie miało znaczenia, czy wynagrodzenie wypłacone w marcu jest za luty (np. wypłacone do 10. marca), czy za marzec (np. w ostatnich dniach miesiąca). Z każdego wynagrodzenia „kasowo” wypłaconego w marcu należy potrącić wpłatę do PPK za osoby ponownie zapisane do PPK. Następnie wpłaty będą już w kwietniu przekazywane do instytucji finansowej.

Harmonogram działań pracodawców

Marzec 2023 r. – naliczenie i potrącanie, w dniach 1–31 marca, po raz pierwszy wpłat do PPK za osoby objęte pierwszym ponownym zapisem do PPK.

Kwiecień 2023 r. – przekazywanie, w dniach 1–17 kwietnia, do instytucji finansowej wpłat do PPK za osoby, które w związku z ponownym automatycznym zapisem do PPK będą oszczędzali w tej formie.

Najnowsze publikacje C.H.Beck z prawa cywilnego Sprawdź

Ważne

Naliczenie, potrącenie i odprowadzenie wpłat do PPK, nie będzie miało zastosowania do osób, które złożą deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w marcu 2023 r. Jeżeli uczestnik PPK, złoży deklaracje rezygnacji w kwietniu 2023 r., to pracodawca nie będzie potrącał wpłat z wynagrodzenia kwietniowego, ale wpłatę potrąconą w marcu należy przekazać do instytucji finansowej w dniach 1–17.4.2023 r.