Stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych w 2022 r.

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 932 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 29.9.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 1.1.2022 r.

Z art. 388 ust. 1 PrWod, zgody wodnoprawnej udziela się przez:

  • wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
  • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
  • wydanie oceny wodnoprawnej;
  • wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 PrWod oraz w art. 176 ust. 4 PrWod (chodzi o zwolnienie z określonych obowiązków na obszarach zagrożonych powodzią oraz zwolnienie z określonych działań wykonywanych na wałach przeciwpowodziowych).
Ważne

Za udzielenie zgód wodnoprawnych w zakresie: wydania pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz wydania oceny wodnoprawnej ponosi się opłatę (art. 398 ust. 1 PrWod).

W związku z tym, ogłoszono wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od 1.1.2022 r., i tak, stawka opłaty za:

  1) przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 95,37 zł;

  2) wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 237,87 zł;

  3) wydanie w jednej decyzji co najmniej dwóch pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, wynosi iloczyn opłaty, o której mowa w pkt. 2, oraz liczby wydanych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4.757,52 zł;

  4) wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 951,51 zł.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności