Wobec deficytu mieszkań w Polsce uchwalono w ostatnich latach szereg zmian w prawie, mających na celu ułatwiania w procedurach inwestycyjnych dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Niestety efekt wprowadzonych nowelizacji nadal jest niezadowalający, co obrazują zaprezentowane właśnie wykazy.

W ostatnich 3 latach odnotowano spadek ogólnej liczby wydanych pozwoleń na budowę – o 26,2% w stosunku do roku 2021 oraz o 19% w stosunku do 2020 r.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W 2022 r. liczba pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych była o 4,7% niższa niż w roku poprzedzającym i jedynie o 15,6% wyższa od kryzysowego 2020 r.

Z ogólnej liczby pozwoleń dla mieszkalnictwa 88% stanowiły decyzje dla zabudowy jednorodzinnej. W grupie tych budynków spadek w porównaniu do 2021 r. wynosił 11,3%, a w stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost o 6,9%.

Nadal realizacja domów jednorodzinnych w wyniku zgłoszenia z obligatoryjnym projektem spotyka się z małym zainteresowaniem inwestorów. Zgłoszenia takie stanowią bowiem jedynie ok. 7% wszystkich zgłoszeń.

Na podobnym do ubiegłych lat poziomie utrzymuje się ogólna liczba oddanych do użytkowania obiektów. Z ogólnej liczby ok. 214 000 obiektów ponad połowę stanowiły budynki jednorodzinne. W tym zakresie utrzymuje się pewna tendencja wzrostowa (o ok. 4% więcej oddano do użytkowania domów jednorodzinnych w stosunku do 2021 r. oraz o ponad 19% – w stosunku do 2020 r.).

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Spada natomiast liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Ze szczegółami raportu dotyczącego ruchu budowlanego w 2022 r. można zapoznać się na stronie GUNB pod linkiem: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ruch-budowlany-w-2022-roku