Głównym celem zmian ma być dalsze uproszczenie i odformalizowanie oraz pełna cyfryzacja procedur inwestycyjnych. Będzie on realizowany poprzez m.in.:

  1. Poszerzenie katalogów inwestycji, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę.
  2. Uproszczenie procedur oddawania do użytkowania obiektów mniej skomplikowanych technicznie.
  3. Zdjęcie z organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego szeregu obowiązków związanych z kontrolowaniem składanej przez inwestorów dokumentacji.
  4. Ustalenie nowych zasad wnoszenia odwołań i zażaleń dotyczących rozstrzygnięć inwestycyjnych, co ma służyć ograniczeniu mocy środków odwoławczych używanych jedynie w celu utrudnienia realizacji inwestycji.
  5. Ustalenie zasad kontaktowania się między organami oraz przekazywania dokumentacji z wykorzystaniem form cyfrowych.
  6. Wprowadzenie we wszystkich organach budowlanych jednolitego w całym kraju Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie oraz Bazy Projektów Budowlanych skorelowanych w pełni z wykorzystywanymi już systemami e-Budownictwo, RWDZ, EDB. cKOB itp.
Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Najważniejszą jednak zmianą ma być pełna cyfryzacja inicjowania, rozpatrywania i wydawania orzeczeń w procedurach inwestycyjnych i to już w połowie bieżącego roku, tj. 30.6.2023 r., co oznacza zniesienie możliwości stosowania formy papierowej wniosków, zawiadomień i zgłoszeń budowlanych. Takie skrócenie terminu wprowadzenia pełnej elektronizacji procedur administracyjnych w budownictwie spotkało się z szeroką krytyką już na etapie opiniowania projektu ze względu na duży wciąż procent osób wykluczonych, czy tez ograniczonych cyfrowo i to nie tylko w grupie potencjalnych inwestorów, ale również osób posiadających uprawnienia budowlane czy nawet pracowników organów administracji publicznej.

Obecnie projekt czeka na akceptację Rządu przed skierowaniem go do Sejmu.

Projekt nowelizacji (nr UD 427) dostępny jest pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751/katalog/12916037#12916037