Tylko wtedy, gdy dochodzi do istotnej zmiany warunków pracy, rzutującej na obowiązki związane z bhp, może stać się koniecznym dodatkowe przeszkolenie pracownika.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Co do zasady w przypadku porozumienia skutkującego przeniesieniem pracownika do innego pracodawcy jedynym prawnym obowiązkiem związanym z przeniesieniem służbowym jest obowiązek przekazania akt osobowych przez dotychczasowego pracodawcę, pracodawcy przyjmującemu.

Jeżeli w takiej sytuacji dochodzi do istotnej zmiany warunków pracy, rzutującej na obowiązki związane z bhp, może stać się koniecznym dodatkowe przeszkolenie pracownika.

Zgodnie bowiem z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.