Ośrodek pomocy społecznej ma prawo przekazania innemu ośrodkowi pomocy społecznej informacji o objęciu danej rodziny pomocą asystenta rodziny (oczywiście przekazując dane takiej rodziny).

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: WspRodzU) podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przetwarzają dane osobowe osób, do których stosuje się niniejszą ustawę, oraz członków ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy.

Jak wynika z przywołanego to przepisu prawa, ośrodek pomocy społecznej ma prawo przekazania innemu ośrodkowi pomocy społecznej informacji o objęciu danej rodziny pomocą asystenta rodziny (oczywiście przekazując dane takiej rodziny). Należy podkreślić w tym miejscu, że jest to prawo, a nie obowiązek. Przekazanie ww. informacji umożliwi ośrodkowi pomocy społecznej aktualnego miejsca pobytu umożliwi podjęcie przewidzianych przepisem art. 11 ust. 1 WspRodzU czynności wywiadu środowiskowego i ewentualne przydzielenie asystenta rodziny.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 pkt 1 WspRodzU po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 WspRodzU, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny – przy czym jest to czynność obligatoryjna, gdy wniosek o przyznanie asystenta rodziny jest uzasadniony.