Projekt zmiany ustawy o ochronie zabytków – rozszerzenie możliwości przeznaczania dotacji „zabytkowej” na nowe cele

Warto bowiem przypomnieć, że na mocy art. 81 OchrZabU samorządy są uprawnione do wprowadzenia uchwał w sprawie zasad udzielania dotacji na zabytki wpisane do rejestru zabytków, albo wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Co prawda, akurat ta regulacja nie jest przedmiotem projektu, to jednak zmianie mogą ulec inne regulacje pozostające z nią w bezpośredniej korelacji. Chodzi w tym zakresie przede wszystkim o art. 77 OchrZabU, który określa w zamkniętym katalogu możliwe cele finansowania dotacją. Nowelizacja zaś przewiduje:

  1. dodanie możliwości finansowania dotacją monitoringu wizyjnego (zmiana art. 77 pkt 17 OchrZabU),
  2. umożliwienie finansowania dotacją działań związanych z przemieszczeniem zabytku nieruchomego będącego budynkiem albo budowlą o konstrukcji drewnianej obejmujące: demontaż zabytku, ponowny montaż zabytku, przetransportowanie zabytku (nowy pkt 17 w art. 77 OchrZabU).

Zatem, z przywołanych wyżej regulacji prawnych należy wnioskować, że projekt przewiduje rozszerzenie możliwości przeznaczenia dotacji „zabytkowej” na nowe cele, które wydają się być bardzo użyteczne, szczególnie finansowanie systemu monitoringu wizyjnego, co praktycznie dotyczy każdego zabytku. W interesie zaś samorządów jest, aby zabytki były w odpowiedni sposób zabezpieczone przed różnymi zagrożeniami.

Podsumowując, podane przykładowo zapisy projektu należy z pewnością ocenić pozytywnie. Samorządy mogą zyskać nowe możliwości wspierania zabytków i to m.in. tych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności