W dniu 24.10.2023 r. ukazało się w Monitorze Polskim pod poz. 1136 obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 12.10.2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od1.1.2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Skoro mowa o wpływach pochodzących z ww. opłat, warto przypomnieć, że zgodnie z art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: PrGeodKart) wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Co istotne, w art. 40j ust. 1 PrGeodKart postanowiono, że stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji.

Z punktu widzenia poruszonego zagadnienia należy wskazać, że w podanym na wstępie obwieszczeniu stawki wzrosły w stosunku do tych obowiązujących w 2023 r. średnio o kilka – kilkanaście złotych, w zależności od rodzaju udostępnianego materiału. Z załącznika do obwieszczenia wynika, że opłaty są zróżnicowane w zależności m.in. od rodzaju mapy, kopii rejestrów budynków/lokali itd.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

W każdym razie, z wpływów z ww. źródeł samorząd województwa i powiatu finansuje określone wydatki, co wynika z ust. 3 art. 41b PrGeodKart.

Podsumowując, podwyższenie opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest konsekwencją ustawowej corocznej waloryzacji. Samorządy muszą więc uwzględnić nowe stawki opłat przy wykonywaniu szeregu czynności w ww. zakresie przedmiotowym.