Prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy

Pierwsza zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu zajęć realizowanych podczas zajęć z wychowawcą w klasach IV–VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia te będą mogły odbywać się przykładowo z udziałem zaproszonych specjalistów czy wolontariuszy.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Rezygnacja z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość

Kolejna zmiana zakłada rezygnację z prowadzenia przedmiotu historia i teraźniejszość. Resort edukacji planuje, że od roku szkolnego 2024/2025:

1) w klasie I liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (oraz w konsekwencji w klasie II w roku szkolnym 2025/2026),

2) w klasie I technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym (oraz w konsekwencji w klasie II w roku szkolnym 2025/2026 i w klasie III w roku szkolnym 2026/2027),

3) w klasie I branżowej szkoły I stopnia, w tym branżowej szkoły I stopnia specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

– nie będzie realizowany wspomniany przedmiot.

Analogiczne rozwiązanie nastąpi w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a więc od roku szkolnego 2024/2025 w klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej (oraz w konsekwencji w klasie II tego liceum w roku szkolnym 2025/2026), a także w semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej – nie będzie realizowany przedmiot historia i teraźniejszość.

W miejsce likwidowanego przedmiotu planowane jest wprowadzenie nowego przedmiotu – edukacja obywatelska, który byłby realizowany od roku szkolnego 2025/2026.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Pozostałe zmiany

Wśród pozostałych zmian, które zostaną wprowadzone w nowym rozporządzeniu, należy wymienić:

1) wprowadzenie zmiany o charakterze dostosowującym, będącej konsekwencją zmiany w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, polegającej na zastąpieniu wyrazów „kwalifikacji rynkowej” wyrazami „kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej”;

2) skrócenie z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej;

3) zwiększenie liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I) oraz umożliwienie dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu lub w lutym danego roku.