Świadczenie przez Państwa (spółkę komunalną użyteczności publicznej) otrzymane, które jest związane z otrzymaniem środków trwałych w nieodpłatne używanie, nie generuje przychodu podatkowego.

W przypadku opisanym w pytaniu macie Państwo możliwość użytkowania – na podstawie umowy nieodpłatnej – urządzenia, które nie stanowi Waszej własności. Co do zasady, w tego rodzaju przypadkach, to po stronie biorącego w użyczenie powstaje przychód.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Faktycznie w odniesieniu do niektórych podmiotów obowiązują regulacje szczególne wyłączające przychód z tytułu nieodpłatnego użytkowania.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastrzega, że przychodem jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe i instytucje gospodarki budżetowej w rozumieniu przepisów FinPubU oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Z przychodów wyłącza się zatem wartość świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie m.in. przez spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządy terytorialnego.

Świadczenie, o którym mowa w pytaniu, to możliwość nieodpłatnego używania środka trwałego.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Jesteście Państwo spółką komunalną (z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego). W Waszym zakresie działania jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Jest to sfera użyteczności publicznej.

Tak więc świadczenie przez Was otrzymane, które jest związane z otrzymaniem środków trwałych w nieodpłatne używanie, nie generuje przychodu podatkowego.