Ryczałt w jazdach lokalnych jest opodatkowany, choć są także argumenty za tym, że w ogóle nie generuje przychodu.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W orzecznictwie wskazuje się, że przekazane pracownikom nieodpłatne świadczenia, zużyte do celów firmowych nie będą generowały przychodów z pracy, jako otrzymane w interesie pracodawcy, a nie pracownika. W orzeczeniu TK z 8.7.2014 r., K 7/13, Legalis, stwierdzono bowiem, że świadczenie powodujące powstanie przychodu powinno:

  1. zostać spełnione za zgodą beneficjentów (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  2. zostać spełnione w jego interesie (a nie w interesie zleceniodawcy) i przynieść mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,
  3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu podatnikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

W ocenie autora, jeśli nieodpłatne świadczenie (ryczałt za używanie prywatnego samochodu) nie służy interesom pracownika, ale tylko pracodawcy, to nie generuje przychodu. Jest bowiem jedynie ryczałtowym zwrotem kosztów działalności pracodawcy (zob. np. wyrok WSA w Bydgoszczy z 8.6.2021 r., I SA/Bd 223/21, Legalis).

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Z drugiej strony ryczałt z tytułu używania prywatnego pojazdu reguluje § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Ryczałt ten będzie wolny od podatku u pracowników, którym prawo do takiego ryczałtu przyznają odrębne ustawy (art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Można więc wnioskować, że u pozostałych pracowników wygeneruje przychody ze stosunku pracy.