Wartość świadczenia będącego tzw. wczasami pod gruszą, którego dotyczy pytanie, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli mieści się w kwocie limitu ustalonego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 PDOFizU (1000 zł w roku podatkowym).

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z pytania wynika pośrednio, że tzw. wczasy pod gruszą, których dotyczy pytanie, są świadczeniem finansowanym z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. A w takim razie w stosunku do tego świadczenia zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOFizU), zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych finansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 1000 zł.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Powyższy limit obowiązuje wszystkie świadczenia pieniężne wypłacone pracownikowi w danym roku podatkowym, co oznacza, że obowiązuje również w przypadku tzw. wczasów pod gruszą. Dlatego też wartość świadczenia będącego tzw. wczasami pod gruszą, którego dotyczy pytanie, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli mieści się w kwocie limitu ustalonego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 PDOFizU (1000 zł w roku podatkowym).