Zwiększono opłaty związane z Kartą Dużej Rodziny

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. pod poz. 278 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19.2.2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 KartaDRU wydanie duplikatu KDR podlega opłacie w wysokości określonej obwieszczeniem 11 zł (wcześniej – 10 zł).

Ponadto, jak wynika z art. 29 ust. 4–6 KartaDRU:

  • koszt realizacji KartaDRU przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem KDR wynosi 18 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie (wcześniej – 17 zł);
  • jeżeli po przyznaniu KDR członkom rodziny wielodzietnej zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej KDR lub w przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR, koszt realizacji ustawy przez gminę za przyznanie KDR wynosi 5 zł (wcześniej – 4 zł);
  • koszt realizacji KartaDRU przez gminę za wydanie duplikatu KDR oraz wydanie karty tradycyjnej – jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna, wynosi 3 zł (wcześniej – 2 zł). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności