Wnioskodawcy proponują szereg zmian w przepisach ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej: InwElektrWiatrU). W zakresie gospodarowania nieruchomościami kluczowa jest zmiana jaka wynika z nowelizacji w odniesieniu do ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: GospNierU).

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź
Ważne

Kierunek przyspieszonej „zielonej transformacji energetycznej” pozwoli docelowo obniżyć koszty energii dla odbiorców, jednak efekt ten należy rozpatrywać w kategoriach średnio- i długoterminowych. Stabilizacji cen energii i nośników energii będą sprzyjały dodatkowe propozycje zawarte w projekcie ustawy tj. m.in. liberalizacja zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych.

Skutkiem proponowanych zmian będzie rozszerzenie katalogu celów publicznych, o których mowa w art. 6 GospNierU. nowym rodzajem celu publicznego ma być budowa, przebudowa i utrzymanie instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, w szczególności elektrowni wiatrowej wraz z inwestycją towarzyszącą w rozumieniu InwElektrWiatrU.

Projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź