W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 2802 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z art. 61b Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU) wynika, że wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego, czyli na mikrorachunek podatkowy. Struktura mikrorachunku podatkowego jest zgodna ze specjalnym formatem, a jego numer jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego podatnika lub płatnika, za pośrednictwem portalu podatkowego lub w urzędzie skarbowym.

Rozporządzenie określa wykaz należności publicznoprawnych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, stanowi załącznik do rozporządzenia.

Z załącznika wynika, że za pośrednictwem mikrorachunku podatkowego rozlicza się:

 • podatek dochodowy od osób prawnych, wynikający z: CIT-AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8AB, CIT-8B, CIT-8E, CIT-8FR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC, CIT-ISN, CIT-NZ oraz TWPOD;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych, wynikający z: PIT-4R, PIT-7, PIT-8AR, PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-ISN, PIT-NZ, PIT-NZS, PIT-PZ, PIT-PSD, PPD, PPE, PPL, PPW oraz TWPOD;
 • podatek od towarów i usług, wynikający z: JPK_V7K, JPK_7M, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAT-In, VAT-Z oraz TWPOD;
 • podatek od sprzedaży detalicznej, wynikający z PSD-1 oraz TWPOD;
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin, wynikający z: KOP-MS, KOP-RG, P-KOP/MS, P-KOP/RG oraz TWPOD;
 • podatek od gier hazardowych, wynikający z: POG-4, POG-5, POG-P oraz TWPOD;
 • dopłatę w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo, wynikającą z GHD-1 orazTWPOD;
 • daninę solidarnościową, wynikającą z DFS-1 oraz TWPOD;
 • opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml, wynikającą z ALK-1 oraz TWPOD;
 • opłatę od środków spożywczych, wynikającą z CUK-1 oraz TWPOD;
 • opłatę wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych, wynikającą z DRA-2 oraz TWPOD;
 • opłatę za udzielenie informacji komornikom sądowym, wynikającą z WRO oraz TWPOD;
 • opłatę za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 OrdPU, wynikającą z WRO.
Ważne

Rozporządzenie zastępuje obowiązujące przedtem rozporządzenie Ministra Finansów z 26.10.2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2272).

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź