Lipiec 2023

5 lipca

[1] Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 lipca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za czerwiec (art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: SysUbSpołU).

10 lipca

[2] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 Kodeksu pracy; dalej: KP).

[3] Zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec (§ 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT; dalej: INTRASATZgłR).

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

17 lipca

[4]2 Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 lipca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za czerwiec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[5]2 Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; dalej: PPKU).

20 lipca

[6] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za czerwiec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; dalej: RehZawU).

[7] Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 lipca deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za czerwiec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

Sierpień 2023

7 sierpnia

[387]2 Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 sierpnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za lipiec (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

10 sierpnia

[393] Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

[398] Zgłoszenie INTRASTAT za lipiec (§ 4 IntrastatR).

16 sierpnia

[402]2 Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 sierpnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za lipiec (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[404]2 Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

21 sierpnia

[411]2 Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za lipiec lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU, art. 12 § 5 OrdPodU w zw. z art. 49 ust. 1 RehZawU).

[413a]2 Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 sierpnia deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za lipiec (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

Wrzesień 2023

5 września

[425] Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przesyłają w terminie do 5 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 2 SysUbSpołU).

8 września

[431]1 Dla pracodawcy jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia miesięcznego za pracę „płatną z dołu” (art. 85 § 2 KP).

11 września

[433]2 Zgłoszenie INTRASTAT za sierpień (§ 4 IntrastatR).

15 września

[441] Płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną przesyłają w terminie do 15 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 3 SysUbSpołU).

[442] Realizacja wpłaty do PPK (art. 28 PPKU).

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

20 września

[443] Wpłata na PFRON wraz z deklaracją DEK-I-O (-a, -b) za sierpień lub złożenie informacji INF-1, jeśli nie wystąpił obowiązek wpłat (art. 21 ust. 2f, art. 49 ust. 2 RehZawU).

[451a] Płatnicy składek ZUS, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz płatników posiadających osobowość prawną, przesyłają w terminie do 20 września deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za sierpień (art. 47 ust. 1 pkt 4 SysUbSpołU).

29 września

[458]1 Ostateczny termin udzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za rok 2022 (art. 168 KP).

[459]1 Termin wpłaty drugiej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2023 r. Przepisy ustawy o zfśs wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek zfśs. Wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób (art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).