Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego 1.7.2023 r.

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje w Polsce od momentu odwołania stanu epidemii, czyli połowy maja 2022 r. Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie oznacza, że 1.7.2023 r. traci moc rozporządzenie MZ z 12.5.2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jak wskazało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu, podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnia wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego złożony do Ministra Zdrowia 20.4.2023 r., w którym Główny Inspektor Sanitarny wnioskuje o odwołanie tego stanu, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę̨ spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie. Mając na uwadze powyższy wniosek resort zdrowia uznał za zasadne odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a konsekwencje dla pracodawców

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1.7.2023 r. spowoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co będzie miało również̇ pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. Nie będą już obowiązywały zmiany wynikające z ustawy covidowej dotyczące badań profilaktycznych, wstępnych i kontrolnych a także przeprowadzania szkoleń bhp oraz zawieszania działalności socjalnej lub odpisów na zfśs. Stracą moc także przepisy dotyczące zaległych urlopów, na które pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody. Nie będą miały również zastosowania regulacje związane ze zmniejszeniem odpraw oraz odszkodowań, czy też z wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. W związku z uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaległe badania będą musiały zostać uzupełnione w ciągu 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 28.12.2023 r.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź