Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – wsparcie dla gmin

Nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). W ramach programu przyznane zostanie wsparcie dla gmin na opracowanie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planów ogólnych, gminnych programów rewitalizacji i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ważne informacje o naborze

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się urzędy gmin – nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym od 28.3.2024 r. do 31.5.2026 r. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii wnioski o wsparcie należy składać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021.

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje zakładające współfinansowanie przyjęcia przez min. 80% gmin planów ogólnych, gminnych programów rewitalizacji, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Łączna kwota środków przeznaczonych w ramach naboru na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach wynosi aż 868 118 000 zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w informacji o naborze do programu maksymalna kwota oraz poziom dofinansowania będzie obliczany za pomocą algorytmu lub stawki jednostkowej indywidulnie dla każdego wniosku.

Ważne

Z uwagi na trwający obecnie proces uzgodnień wewnątrzresortowych dotyczących dokumentacji konkursowej warto śledzić na bieżąco informacje o naborze. Resort planuje bowiem w najbliższych dniach opublikować regulamin naboru wniosków z KPO na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach na swoich stronach internetowych.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź