Cel programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”

Działania podjęte w ramach programu mają na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Efekty te mają zostać osiągnięte poprzez inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC) między właścicielem budynku a przedsiębiorstwem usług energetycznych.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Kto może skorzystać z programu?

Wsparcie w ramach programu może zostać przyznane:

  • spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym,
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • spółkom prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych.

Przedsięwzięcia będzie realizował NFOŚiGW za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Wsparcie na modernizację budynków – co warto wiedzieć?

W ramach programu wsparciem będą objęte m.in. prace modernizacyjne budynków użyteczności publicznej, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (EKH+W) po modernizacji wyniesie nie więcej niż 75 kWh/(m2*rok), z wyłączeniem budynków opieki zdrowotnej, dla których zapotrzebowanie na EKH+W powinno wynosić nie więcej niż 225 kWh/(m2*rok).

W programie wyróżnione zostały 3 standardy usprawnień:

  • usprawnienie tylko instalacyjne lub połączone z przeprowadzeniem minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych,
  • optymalny zakres modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 45%, oraz
  • wysoki standard modernizacji energetycznej – prace z dominującym udziałem prac termomodernizacyjnych, po których przeprowadzeniu EK zmniejszy się co najmniej o 60%.
Szkolenia zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Ważne terminy

Wnioski wstępne będą przyjmowane od 29.1.2024 r. do 1.6.2024 r., natomiast wnioski o dotacje od 29.1.2024 r. do 30.8.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Szczegółowe informacje o terminach, sposobie składania i rozpatrywania wniosków zostały określone w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru dostępnym pod linkiem: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-performance-contract-plus-nabor-ii