W Dz.Urz. Monitor Polski z 2023 r. pod poz. 980 opublikowano uchwałę nr 108/2023 r. z 28.8.2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Państwowa Komisja Wyborcza ustala swój regulamin, regulamin komisarzy wyborczych oraz regulaminy okręgowych, rejonowych, terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, określając w nich w szczególności (art. 160 § 4 Kodeksu wyborczego; dalej: KodeksWyb):

1) zasady i tryb pracy;

2) sposób wykonywania zadań;

3) sposób sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego.

Natomiast w odniesieniu do referendum ogólnokrajowego, zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym (dalej: ReferendumU), w przypadku przeprowadzenia referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu i do Senatu lub wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów. A z art. 92 ust. 1 ReferendumU wynika, że w sprawach nieuregulowanych ReferendumU stosuje się odpowiednio przepisy KodeksWyb.

W związku z tym, PKW w uchwale nr 108/2023 r. ustaliła się regulaminy okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na 15.10.2023 r., stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Warto przy tym pamiętać, że w najbliższych wyborach i referendum ogólnokrajowym nie stosuje się przepisów:

1) uchwały nr 139/2019 PKW z 22.8.2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r. poz. 813) oraz

2) uchwały PKW z 6.7.2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (M.P. z 2015 r. poz. 631).