Na stronie internetowej wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu zmiany ustawy o odpadach (dalej: OdpadyU). Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Założenia nowelizacji dotyczą doprecyzowania regulacji w zakresie zbierania i odbierania selektywnie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z podziałem co najmniej na następujące frakcje: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Analiza dotychczasowej regulacji w zakresie zbiórki odpadów BiR rodzi następujące wątpliwości:

  • czy odpady te faktycznie mają zostać segregowane u źródła,
  • brakuje jednoznacznego stwierdzenia kogo dotyczy obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów BiR,
  • w jaki sposób zagospodarowywać frakcje pozostałe po sortowaniu odpadów BiR.

Wnioskodawcy ponadto wskazują, że brak doprecyzowania istniejących zapisów może się przyczynić do wystąpienia kolejnych utrudnień w stosowaniu przepisu art. 101a OdpadyU, który reguluje przedmiotowe zagadnienie. Wskazuje się na:

  • możliwy wzrost kosztu odbioru odpadów BiR z miejsca prowadzonego remontu/budowy z uwagi na konieczność zapewnienia selektywnego zbierania i odbierania wymienionych w ustawie sześciu frakcji (drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne) oraz możliwe występowanie utrudnień (np. organizacyjnych) wynikających z obowiązku zbierania i odbierania odpadów BiR u źródła,
  • w związku z powyższym możliwy jest rozwój szarej strefy w zakresie zagospodarowania odpadów BiR, z uwagi na hipotetyczny wyższy koszt legalnego odbioru/zbiórki odpadów podzielonych na frakcje, co w konsekwencji może doprowadzić do większej liczby dzikich wysypisk i porzucania odpadów,
  • w związku z koniecznością segregacji u źródła – mogą wystąpić problemy logistyczne z ustawieniem większej liczby kontenerów na terenach o ścisłej zabudowie.

W ocenie wnioskodawców zmiany w OdpadyU mają się przyczynić do stosowania przepisów w ramach jednolitego systemu selektywnej zbiórki odpadów BiR, z pominięciem wątpliwości interpretacyjnych, na co zwracali uwagę przedstawiciele branży budowlanej, by umożliwić przeprowadzenie zbiórki także za pośrednictwem podmiotów profesjonalnie zajmujących się taką działalnością, a nie tylko segregacją u źródła powstania odpadów.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Planuje się, że Rada Ministrów przyjmie projekt w II. kwartale 2024 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-odpadach