Jednym z ważniejszych rozwiązań w ramach przyjętego projektu jest wprowadzenie równoważności pomiędzy dokumentami tradycyjnymi a dokumentami elektronicznymi.

Jak w skazano w uzasadnieniu do ustawy, w ramach aplikacji mObywatel udostępniane są usługi pozwalające na pobranie danych z rejestrów publicznych lub publicznych systemów teleinformatycznych – a także z ewidencji niepublicznych, w przypadku usług udostępnianych przez podmioty niepubliczne – wygenero­wanie dokumentów elektronicznych zawierających takie dane oraz ich obsługę, prezentację i udostępnianie w ustalonej formie innym osobom oraz podmiotom. Dokumenty elektroniczne mieszczą się w ogólnym pojęciu dokumentu, zatem mogą pełnić analogiczne funkcje jak dokumenty tradycyjne. Dokumenty elektroniczne wydawane w aplikacji mObywatel stanowią odrębną całość znaczeniową (potwierdzającą odpowiednio tożsamość, posiadanie prawa jazdy, posiadanie uprawnienia do ulg, szczepienie przeciw COVID, itd.), uporządkowaną w określonej strukturze wewnętrznej oraz zapisaną na urządzeniu mobilnym. Podkreślić należy, że są to głównie dokumenty elektroniczne, zawierające w szczególności dane pobrane z rejestrów publicznych lub z publicznych systemów teleinformatycznych, czyli dane posiadające walor autentyczności. Powyższe uzasadnia, aby takie dokumenty elektroniczne uznawane były za dokumenty równoważne w skutkach odpowiadającym im dokumentom tradycyjnym jako potwierdzające odpowiednio tożsamość, sytuację prawną użytkownika aplikacji mObywatel lub prawa mu przysługujące.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Projekt ustawy będzie teraz procedowany w Sejmie. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie już po 14 dniach od jej publikacji, ale projekt przewiduje, że minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Ustaw komunikaty określające dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożli­wiających świadczenie określonych w ustawie rozwiązań i usług. Jest to związane podyktowane koniecznością zapewnienia możliwości elastycznego wdrożenia rozwiązań pozwalających na stosowanie przepisów ustawy w zakresie dotyczącym określonych usług. Umożliwienie stosowania przepisów dotyczących określonych usług wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian technicznych, infrastrukturalnych, wdrożeniowych. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na wdrożenie rozwiązań w momencie, kiedy będą one odpowiednio opracowane i przetestowane.