W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 237 opublikowano umowę między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisaną w Warszawie 29.5.2020 r.

Umowa dotyczy wyborów samorządowych przeprowadzanych w obydwu państwach. Strony umowy wzajemnie przyznały prawo do biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach samorządowych dla obywateli drugiego państwa na równorzędnych zasadach.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Rządy obydwu państw mają też się informować wzajemnie o zmianach w prawie wyborczym wprowadzanych w danym państwie. Natomiast wszelkie spory związane z interpretacją, stosowaniem, czy implementacją umowy strony mają rozstrzygać wyłącznie w drodze negocjacji.

Ważne

Umowa weszła w życie 10.12.2022 r. (zob. oświadczenie rządowe opublikowane w Dz.U. z 3.2.2023 r. pod poz. 238).