W efekcie podjętych decyzji mają nastąpić zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Założenia nowej dyrektywy przewidują, że w pierwszym etapie do 2030 r. ograniczona zostanie w znacznym stopniu emisja gazów cieplarnianych i zużycie energii w budownictwie. Do 2050 r. zaś sektor ten ma stać się neutralny dla klimatu. Podjęte działania mają objąć również renowację użytkowanych już budynków o najgorszych parametrach.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Przechodząc do szczegółów: począwszy już od 2030 r. wszystkie nowe, oddawane do użytkowania budynki mają być zeroemisyjne, za wyjątkiem nowych budynków zajmowanych przez władze publiczne lub będące ich własnością, względem których wymóg ten będzie musiał być spełniony już od 2028 r. Warunki te będą modyfikowane przy wykorzystaniu współczynników globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku.

W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały wprowadzić mechanizmy finansowe i prawne, które mają doprowadzić do zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej 16% do 2030 r. i co najmniej 20–22% do 2035 r. Perspektywa czasowa jest więc bardzo krótka.

Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą państwa członkowskie będą musiały do 2030 r. wyremontować 16% budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej, a do 2033 r. 26% takich budynków. Szczególnie pożądany i preferowany będzie montaż instalacji słonecznych na budynkach publicznych i niemieszkalnych, o ile będzie to możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia oraz na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Równolegle państwa członkowskie muszą wdrożyć mechanizmy finansowe i prawne prowadzące do dekarbonizacji systemów grzewczych i wycofywania wszelkich paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu. W ich efekcie określono, że do 2040 r. będą całkowicie wycofane kotły na paliwa kopalne, a już od 2025 r. będą wstrzymane dotacje niezależnych kotłów na paliwa kopalne. Nadal będzie można stosować zachęty finansowe w odniesieniu do hybrydowych systemów grzewczych, na przykład łączących kocioł z instalacją cieplną wykorzystującą energię słoneczną lub pompą ciepła.

Szkolenia zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Nowe przepisy nie będą dotyczyć budynków w gospodarstwach rolnych i zabytkowych. Do decyzji krajów członkowskich pozostawiono możliwość rozszerzenia katalogu budynków zwolnionych ze stosowania nowych przepisów o budynki chronione ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynki tymczasowych oraz kościoły i miejsca kultu.

Nowe zasady staną się obowiązujące dla poszczególnych krajów członkowskich po zatwierdzeniu ich przez Radę Europy.