W dniu 9.3.2023 r. na stronie Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Projekt przewiduje zmianę w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d PrEnerg. W uzasadnieniu wspomnianego projektu wskazano na motywy jego wprowadzenia. W tym zakresie podano, że celem projektowanej ustawy jest objęcie podmiotów prowadzących działalność sportową oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego prowadzących taką działalność regulacją zawartą w art. 62b PrEnerg, w myśl której taryfy ustalane dla odbiorców paliw gazowych stosowane do 31.12.2027 r. dotyczyć będą również tych podmiotów. Nowelizacja ustawy zmierza zatem do wsparcia i ochrony podmiotów prowadzących działalność sportową, w szczególności basenów – przed skutkami drastycznych podwyżek cen gazu. Jak podano, rozwiązanie zawarte w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r., skierowane do gospodarstw domowych, ale także do podmiotów wrażliwych – szkól, przedszkoli, placówek medycznych czy wspólnot mieszkaniowych niestety nie objęło obiektów sportowych, takich jak pływalnie, prowadzonych poza szkołami.

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W konsekwencji niektóre pływalnie musiały zamknąć swoje obiekty z uwagi na drastycznie wysokie ceny gazu. Stanowi to duży problem dla mieszkańców (zwłaszcza mniejszych miejscowości), w szczególności dzieci i młodzieży, ale także dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, w sytuacji, gdy pływanie jest kluczową formą rehabilitacji.

Skutki uchwalenia ustawy mają zostać pokryte ze środków Funduszu Wsparcia Kultury Fizycznej. Prawne podstawy funkcjonowania tego Funduszu wynikają z rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 12.8.2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1638).

Podsumowując, nowelizacja ustawy zmierza w dobrym kierunku. Objęcie wsparciem i specjalnymi taryfami podmiotów samorządowych prowadzących działalność sportową, umożliwi kontynuacje ich działalności, co ma szczególne znaczenie w kontekście wysokich cen paliwa gazowego.

Źródło: Sejm